Λογότυπα

Home / Graphic Design / Λογότυπα

Logo Design:
Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο θα πρέπει να γίνεται άμεσα κατανοητό από τον μέσο θεατή. Θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί με άνεση τόσο σε σκούρο όσο και σε ανοιχτό φόντο χωρίς να χάνει την αναγνωρισιμότητα του ενώ παράλληλα θα πρέπει να ισορροπεί και να σχηματίζει από μόνο του μια ολοκληρωμένη σύνθεση ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε. Οφείλει να είναι σχεδιασμένο με μοναδικό τρόπο ώστε να αποφευχθεί τυχόν σύνδεση ή σύγχυση με τα λογότυπα άλλων επιχειρήσεων. Για να επιτύχει τους στόχους του ένα λογότυπο θα πρέπει να προσδιορίζεται από σαφή όρια και να εμπεριέχει ευδιάκριτα σχήματα, χωρίς περιττές πληροφορίες που θα μπορούσαν να μπερδέψουν το θεατή – πιθανό πελάτη της επιχείρησης σας. Η σαφήνεια και η «καθαρότητα» του λογοτύπου είναι κρίσιμης σημασίας καθώς δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τα λογότυπα κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σε μικρή διάσταση ενώ θα πρέπει να αναγνωρίζονται και από απόσταση.